Biofarmacja

Cannabis Poland jest akcjonariuszem w Bioenca S.A. (wcześniej Canna Pharm S.A.) będzie prowadzić działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie biotechnologii, produkcji i dystrybucji leków oraz pozostałych wyrobów farmaceutycznych na bazie surowca pochodzenia konopnego zawierającego ponad 0,2 proc. THC (tzw. marihuany medycznej). 
Spółka będzie ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności z krajowych i europejskich funduszy przyznających dotacje na cele zgodne z celami Bioenca.