UncategorizedPowołanie Prezesa Zarządu

https://www.cannabispolandsa.com/files/uploads/2019/11/banercannabissa2-2-1280x815.png

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie treści par.11 ust. 2 statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania do zarządu Emitenta Pana Jakuba Bartoszka oraz powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu z dniem 26 listopada 2019 roku. Tym samym Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu zostanie opublikowany w oddzielnym raporcie.

All rights reserved 2019. Cannabis Poland S.A.

Website designed by bcave.io