https://www.cannabispolandsa.com/files/uploads/2019/11/miniku-800x720.jpg

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent") informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie treści par.11 ust. 2 statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania do zarządu Emitenta Pana Jakuba Bartoszka

https://www.cannabispolandsa.com/files/uploads/2020/01/vpaem-6.png

All rights reserved 2019. Cannabis Poland S.A.

Website designed by bcave.io