Wypełniając treść art. 500 §2(1) kodeksu spółek handlowych, zarząd Vapem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje o zamiarze połączenia Spółki z Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz udostępnia do publicznej wiadomości, plan połączenia rzeczonych spółek sporządzony w dniu 31 marca 2021 roku. Plik do pobrania – kliknij tutaj

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku zawarł z firmą LaSanta Botanicals _www.LaSanta.com_ umowę dotyczącą dystrybucji w Polsce i Europie olejków zawierających CBD, THC i inne kanabinoidy. Umowa została podpisana na jeden rok, z automatycznym przedłużeniem na kolejny rok, jeśli żadna ze stron jej wcześniej...

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15.06.2020 roku, w obecności notariusza – Agnieszki Łabuszewskiej – prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53 lok. 66, rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Pod niniejszym odnośnikiem Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie....

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku zawarł z firmą z Kolorado w USA („Partner”) umowę o poufności oraz rozpoczął prowadzenie negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków współpracy w zakresie prowadzenia przez Emitenta dystrybucji produktów Partnera w Polsce i Europie. Partner tworzy grupę kapitałową, zatrudnia...

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 7/2020 i 8/2020 z dnia 8 maja 2020,dotyczących przejęcia przez Emitenta podmiotu Medical Marketplace sp. z o.o., Zarząd Cannabis Poland S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od Zarządu Medical Marketplace pierwsze dane dotyczące przychodów netto osiągniętych przez tę spółkę w okresie od 01/01/20202 do 30/04/2020, które wyniosły 2 451...

W odpowiedzi na pytania inwestorów dotyczące upublicznienia akcji serii F na rynku NewConnect, Zarząd informuje, że w terminie do końca czerwca 2020 r. akcje te nie zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego. Zarząd informuje, że czyni starania celem wprowadzenie akcji do obrotu w roku 2020.

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w ramach działań optymalizujących strukturę i koszty Emitenta sklep internetowy www.Vapem.eu, prowadzony poprzednio przez Vapem sp. z o.o., tj. spółkę w której 100 proc. udziałów posiada Emitent, został przeniesiony bezpośrednio do struktur Emitenta. Oznacza to, że przychody sklepu będą przychodami Emitenta, a nie przychodami...

© 2020 copyright Cannabis Poland S.A.